O společnosti

Firma ZÁSOBY s.r.o. byla založena 28. února 1994 a to na základě státní zakázky „Udržování zvláštních zásob pro případ mobilizace“ (z toho také vznikl název firmy ZÁSOBY).

Archivní a spisovou službou se naše společnost zabývá od března roku 1998. Od samého počátku velmi úzcespolupracujeme se Státním oblastním archivem a veškeré práce se snažíme provádět na nejvyšší odborné úrovni. Naši pracovníci jsou pravidelně proškolováni tak,aby zachytili aktuální legislativní změny v daném oboru.

Můžeme s jistotou prohlásit, že během krátké doby získala naše společnostu našich partnerů a především u zástupců Státních oblastních archivů vysoký kredit. Důkazem správného postupu a prováděných služeb je důvěra více jak 600 našich partnerů, kteří naší společnosti svěřili své dokumenty.

Působíme na celém území České republiky, ale především se orientujeme na partnery z Jihočeského kraje. Dovolujeme si tvrdit, že naše společnost, co se týče kvality a množství poskytovaných služeb, patří k nejlepším v oboru a že pečujeme o dokumenty největšího počtu zákazníků. Toto vyplývá i z vyjádření Státního oblastního archivu. 

Média

...jestliže chcete vědět více o tom, jak pro vás pracujeme...

* pro rozhovor klikněte na obrázek

Snímek obrazovky 2015-11-25 v 13.15.35.png  Snímek obrazovky 2015-11-25 v 13.26.28.png

Jihočeská TV .png                 logo_iDNES.cz.png

 Foto