Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních dat


Vyplněním Vašich osobních údajů se ZÁSOBY s.r.o., se sídlem Husova tř. 1858/43, 37005 České
Budějovice, IČ 60838264, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu oprávněného
zájmu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, 2 roky. Tyto údaje zpracováváme za účelem
kontaktování zákazníků.


Vaše práva


Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás,
že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně
vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování,
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost
dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se
můžete obracet na email zasoby@spisovna.cz nebo na sídlo naší společnosti: ZÁSOBY s.r.o., Husova
tř. 1858/43, 37005 České Budějovice.